News

Steunpercentage van 45% voor cybersecurity

Go back
netwerk

Onze maatschappij is meer dan ooit IT-gericht, computers en alle digitale mogelijkheden zijn niet meer weg te denken uit ondernemingen. Zoals overal brengen nieuwe zaken op termijn extra gevaren met zich mee. Cybercriminaliteit is in stijgende lijn en zowel grote als kleine bedrijven worden slachtoffer van cybercriminelen.

Dit geldt jammer genoeg niet alleen voor de private sector, maar ook retail, zorginstellingen en publieke sector worden steeds vaker het doelwit van cybercriminelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Begin vandaag nog! Een goede up-to-date cybersecurity aanpak binnen het bedrijf geeft vertrouwen aan werknemers, klanten en leveranciers. Op die manier wordt alles behandeld met het hoogste respect voor veiligheid van privacy van data.

Een geldsom betalen aan cybercriminelen lijkt de gemakkelijkste oplossing maar dit houdt heel wat risico’s in.

Verhoogd steunpercentage

Om bedrijven aan te moedigen te investeren in cyberbeveiliging voorziet de Vlaams minister van Economie een hoger subsidiepercentage voor de aankoop van opleiding of advies voor cybersecurity, via de KMO-portefeuille.

  • Kleine ondernemingen: 45% (ipv 30%)
  • Middelgrote ondernemingen: 35% (ipv 20%)

Het maximale subsidiebedrag blijft € 7500,00 per onderneming.


KMO-portefeuille

DAVO Group nv is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener en biedt advies en opleidingen aan via de KMO-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo’s kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van dit advies te verkleinen.

Enerzijds is deze erkenning een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten, anderzijds kan je met de KMO-portefeuille als klant van DAVO Group tot 30% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt :

  • Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen DAVO Group en de opdrachtgever (klant)
  • Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening (voor advies zijn zijn erkend onder nummer DV.A239077, voor opleidingen onder nummer DV.O239076)
  • Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag
  • De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
  • Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je alle informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille.


Meer info over subsidiëring via KMO-portefeuille?

Suzan Maertens – HR Director
suzan.maertens@davogroup.be
+32 9 216 60 98

 

Wi-Fi site surveys

Ook onze Wi-Fi metingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Optimaliseer uw netwerk en de verbindingen binnen uw bedrijf en geniet van optimale werkomstandigheden.

Een Wi-Fi site survey is een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor het plannen en ontwerpen van een Wi-Fi netwerk. Ook kunnen we met een Wi-Fi site survey controleren of uw huidige Wi-Fi netwerk goed is ingericht.