News

Het aantal cyberinbraken is met 30% gestegen

Go back

CERT.be, het federale Cyber Emergency Team heeft 30 procent meer meldingen van cyberincidenten geregistreerd in 2015 dan in 2014 en zelfs 9 keer zoveel als bij de oprichting van CERT.be in 2010. “Enerzijds is het Cyber Emergency Team meer bekend geraakt bij de mensen, maar de stijging komt ook omdat er nu eenmaal veel meer cyberincidenten zijn”, zegt Jeroen Gobin, woordvoerder van CERT.be.

“Het aantal van gemiddeld 1.092 incidenten per maand is natuurlijk slechts een tipje van de ijsberg, want niet alles wordt gerapporteerd aan ons”, aldus Jeroen Gobin. Bij al deze meldingen van cyberincidenten geeft CERT.be aan organisaties het eerste technische advies om het incident aan te pakken of speelt het team de rol van tussenpersoon door organisaties te informeren over veiligheidsproblemen.De meeste meldingen gaan over kwetsbaarheden(47 pct) of veiligheidslekken in soft- en hardware die organisaties gebruiken en die potentieel zouden misbruikt kunnen worden. Eén op de vijf (20 pct) zijn meldingen over scans die door derden op bepaalde systemen worden uitgevoerd. Zo scant men naar hoe men door bepaalde lekken of kwetsbaarheden zou kunnen binnengeraken. En 19 pct van de meldingen ten slotte gaan over virusbesmettingen.

Lees het volledige CERT Jaaroverzicht 2015